Målvakt

Din insats som tränare betyder mycket för svensk fotboll. Målvakter har andra delar att fokusera på i spelet än utespelare. Därför behövs det fotbollstränare med specialistkompetens för att motivera, stimulera och utveckla målvaktsspelet.

Målvaktstränarutbildning C
Målvaktstränarutbildning B
Målvaktstränarutbildning UEFA Mv B
Målvaktstränarutbildning UEFA Mv A
Utbildningarna består av gemensamma sammankomster, kursmoduler – där teori varvas med praktiska uppgifter – samt webbaserade uppgifter som finns på respektive utbildnings webbplats.

Förkunskaper

Inga krav.

Målgrupp

Barn- och ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 7 mot 7.

Omfattning

Förförståelse (2 tim) - Modul 1 (8 tim)

Innehåll

Som deltagare till Målvaktstränarutbildning C får du en förståelse blandannat inom områdena målvakten en del av spelet, organisation av målvaktsträning i olika åldrar, barn och ungdomars utveckling. Hemuppgifterna som du får innan utbildningen skapar en förförståelse inom utvalda områden som kommer att tas upp under utbildningen.

Mer information om upplägg och innehåll finns här:

Ekonomi

Kontakta VFF nedan

Arrangör

Västerbottens FF

Kontakt tränarutbildning

Förkunskaper

Målvaktstränarutbildning C eller ”gamla” Mv bas 1.

Målgrupp

Ungdom- och seniorstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 11 mot 11.

Omfattning

Kursmodul 1 (8 tim) - Hemuppgifter (8 tim) - Kursmodul 2 (8 tim)

Innehåll

Målvaktstränarutbildning B är en fortsättning på Målvaktstränarutbildning C för tränare som väljer att specialiceras sig som målvaktstränare. Målvaktstränarutbildning B behandlar spelformen 11 mot 11 (från och med 15 år).Som deltagare till Målvaktstränarutbildning B får du en förståelse bland annat inom områdena beskrivning av spelet, målvaktens anfalls- och försvarsspel, målvaktsfys, matchanalys av målvaktsspelet. Hemuppgifterna förstärker bland annat områden som behandlades under kursmodul 1.

Mer information om upplägg och innehåll finns här:

Ekonomi

Kontakta VFF enligt nedan

Antal Deltagare

Varje kurs bör innehålla minst 12 deltagare och en tränarutbildare. Vid 16-24 deltagare bör det vara minst två tränarutbildare

Tränarutbildare

Av SDF godkänd tränarutbildare – har SvFF:s Tränarutbildarlicens Mv.

Arrangör

Västerbottens FF

Kontakt tränarutbildning

Förkunskaper

Målvaktstränarutbildning B eller ”gamla” Mv bas 2 diplom.

Målgrupp

Äldre ungdom- och seniortränare.

Omfattning

Kursmodul 1 (16 tim) - Hemuppgifter (8 tim) - Kursmodul 2 (16 tim) -Hemuppgifter – Kursmodul 3 (16 tim)

Innehåll

Målvaktstränarutbildning A ger dig en fortsatt kompetensutveckling inom alla de områden som är relevanta i den moderna fotbollstränarrollen. Kursen präglas av en helhetssyn på spelet och tränarrollen samtidigt som det sker en integrering av områdena; spelet, fotbollens ledarskap och målvaktsfys. Metodiken innebär en kombination av traditionella kurstillfällen där du arbetar interaktivt med kursdeltagare och tränarutbildare. Under webbperioder tillämpar du moment och kursuppgifter i din dagliga tränarmiljö på hemmaplan.

Målvaktstränarutbildning UEFA Mv B är en utbildning som är mer omfattande än tidigare specialistutbildningar (Mv C och Mv B). Utbildningen präglas av en helhetssyn på spelet, målvaktens roll i spelet samt målvaktstränarrollen. Utbildningen strävar efter att integrera områdena fotbollens ledarskap, målvaktsfys och spelet. Metodiken är en kombination av traditionella kurstillfälle och hembesök. Hembesöken som kursdeltagarna genomför själva har som syfte att spegla kursdeltagaren i dess hemmiljö utifrån givna frtågeställningar från utbildningen.

Ekonomi

Ca 15 000kr

Antal Deltagare

Varje kurs bör innehålla 20 deltagare.

Tränarutbildare

SvFF:s Tränarutbildare.

Arrangör

SvFF.

Ansökan

Publiceras här februari 2021.

Kontakt Målvaktstränarutbildning

Förkunskaper

 • UEFA Mv B (eller motsvarande)
 • UEFA B

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till särskilda målgrupper av målvaktstränare som arbetar mot elitlag för målvakter på såväl senior – som äldre ungdomsnivå – Damallsvenskan, Allsvenskan, Elitettan, Superettan.

Omfattning

Hemuppgifter - Kursmodul 1 (24 tim) - Hemuppgifter - Kursmodul 2 (24 tim) - Hemuppgifter – Kursmodul 3 (24 tim) – Hemuppgifter – Redovisningsmodul 1 (8 tim) – Rodovisningsmodul 2 (16 tim)

Innehåll

Tränarutbildning UEFA Mv A är den högsta nivån i SvFF:s tränarstege för målvaktstränare. Utbildningen ges varannat år och sträcker sig över ett helt kalenderår med början i januari och avslut i december. Metodiken är en kombination av traditionella kurstillfällen och mikromoduler. De handledarledda mikromodulernas syfte är att spegla och problematisera kursdeltagaren i dess hemmiljö, utifrån förutbestämda frågeställningar. Utbildningen fördjupar sig också genom specialister i områdena målvaktsfys och fotbollens ledarskap.

Ekonomi

Ca 50 000kr

Antal deltagare

Begränsas till 16 deltagare. Kursen vänder sig till de som jobbar med de högsta serierna.

Tränarutbildare

SvFF:s Tränarutbildare.

Arrangör

SvFF.

Ansökan

Kursen hålls vartannat år, nästa ansökan sker hösten 2021. Information kommer att publiceras här närmare ansökningstillfället.

Kontakt Målvaktstränarutbildning

Förkunskaper

Diplom från följande tränarutbildningar:

 • UEFA B
 • UEFA A
 • UEFA MV A
 • UEFA PRO

När en kursdeltagare fullföljer någon av ovanstående kurser med godkänt resultat får man automatiskt en tränarlicens samtidigt som kursdiplomet. Licensen är digital och levereras via en app i tränarens mobiltelefon.

Diplom vs Licens

Observera skillnaden mellan att ha ett kursdiplom och en gällande licens; Kursdiplomet är endast ett utbildningsbevis och ingen licenshandling, medan licensen omfattas av ovan angivna regler.

Motivet för att införa licenser är dels att UEFA kräver att varje nationsförbund har ett uppdaterat licensregister över tränare som genomgått de aktuella utbildningarna, och dels att en gällande licens är ett bevis på att en tränare genomgår kontinuerlig kompetensutveckling och därmed är uppdaterad. Det är dock viktigt att påpeka att endast de två högsta serierna i herrfotbollen, respektive den högsta serien i damfotbollen, kräver en tränarlicens.

Målgrupp

Tränare vars licenser behöver uppgraderas alternativt nyskapande av licens.

Omfattning

För att erhålla ny licens måste tränaren inom loppet av tre år genomgå av UEFA och SvFF godkänd fortbildning om sammanlagt 16 timmar. Licensen gäller i tre år och måste uppgraderas innan slutdatum för att vara giltig för en ny period om tre år.

Innehåll

Fortbildningen innehåller uppdateringar inom delområdena:

 • Spelet
 • Fotbollens ledarskap
 • Fotbollsfys

SvFF genomför varje år 16 timmars licensfortbildning för tränare med UEFA B-licens. Detta sker regionalt på ett antal platser i landet under ledning av SvFF:s Nationella Tränarutbildare. Likaså genomförs en gemensam licensfortbildning (16 timmar) för A- eller PRO-licensierade tränare (inklusive Elite Youth A) varje år.

Ekonomi

Kontakta SvFF utbildnings- och utvecklingsavdelningen för mer detaljerad info.

Ansökan

När utbildningen är tillgänglig för att söka finns länk här.

Arrangör

SvFF.

UEFA B

UEFA A & Pro

Övergångsregler:
Deltagare som:

 • har genomgått "gamla" MV Bas 1 fortsätter med Målvaktstränarutbildning B.
 • har genomgått "gamla" MV Bas 2 eller MV Bas Diplom fortsätter med Målvaktstränarutbildning UEFA Mv A.

Kontakt tränarutbildning