Utbildning

Utbildning av spelare, tränare, ledare samt organisationsledare planeras och genomförs av Utbildningskommittén. Utbildning av domare planeras och genomförs av Domarkommittén. Information kring utbildning av respektive målgrupp ges under flikarna till höger.