Ansökan Matchändring

OBS! Matchändringsavgift gällande damer div 2 finns angivet på den tävlingens föreskrifter.

Framställning om ändrad speldag/avsparkstid i distriktets tävlingar där distriktet tillsätter domare ska skriftligen tillställas VFF på matchändringsformulär nedan.
När sådant inkommit kontrollerar VFF med ansvarig tillsättare och först därefter beviljas eller avslås ansökan. Var därför ute i god tid.

När föreningarna är överens om ändrad matchdag/tid ska matchändring nedan vara inskickad senast 10 dagar före ordinarie matchdatum eller vid tidigareläggande av match 10 dagar från önskat matchdatum, detta från den förening som aviserar ändringen. Även vid akut flyttning skall ansökan insändas.

Beslut om beviljad matchändring meddelas föreningarna via ändring av matchdag i fogis

Om match flyttas utan iakttagelse av ovanstående regler eller i trots mot avslag, ålägges hemmalaget inbetala straffavgift motsvarande serieavgiften. En matchändringsavgift á 500 kr debiteras vid beviljad ansökan om att flytta matchen. Laget som angivits som debiteringsmottagare på matchändringsdokumentet debiteras.
Avgiften debiteras endast om matchändringen avser ändrat datum eller om tiodagarsregeln inte uppfylls, se stycke 3

Ansökan Matchändring

Eventuell matchändringsavgift debiteras:
Härmed intygar jag nedan som sökande av matchändring att vi erhållit motståndarens godkännande och kan vid anmodan uppvisa sådant.