Ansökan Cuptillstånd

I enlighet med Tävlingsbestämmelserna  krävs tillstånd för arrangerande av tävling/cup. Ansökan om sådant görs via formuläret nedan.
Föreningen meddelas beslut på angiven mejladress om ansökan avslås, om ansökan bifalles faktureras tillståndsavgiften 250 kr, ingen förskottsbetalning skall göras.

I gällande TB anges följande:
Tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1 juni – 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF föreskriver annat. För match för spelare t.o.m. 11 år får SDF föreskriva en motsvarande begränsning av tidsperioder.

Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år under perioderna 15–30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1–15 juni, 15–25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF. För match för spelare t.o.m. 11 år krävs dylikt godkännande om berört SDF föreskriver begränsning av tidsperioder enligt ovan.

Godkännande enligt stycket ovan kan biläggas i ansökan nedan eller mejlas till Västerbottens Fotbollsförbund.

Genom att föreningen ifyller formuläret nedan godkänner de:
-att följa gällande bestämmelser, spelregler, spelformer samt riktlinjerna nedan vilka delvis är hämtade från "Fotbollens Spela, Lek och Lär" (FSLL).
- att deltagande lag tillhör SvFF ansluten förening eller annan organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund.
- att arrangerande förening tar ansvar för att motverka smittspridning utifrån de riktlinjer och rekommendationer som presenteras av SvFF, se https://www.svenskfotboll.se

Därutöver godkänner föreningen att på ansökt cuparrangemang anslå information tillhandahållen från Västerbottens Fotbollförbund.

Har ni avvikande, från SvFF och SDF, bestämmelser eller spelregler angivet i cupens föreskrifter kan ni bifoga dessa i ansökan.


Tilllåtande av Lån
Om cuparrangören tillåter lånespelare, i tävling där spelaren innevarande år fyller 15 år eller mer, till sin cup skall "Manuell domarrapport" skrivas ut via fogis och inlämnas till cupens sekretariat av samtliga lag som deltar. Har ett lag lånespelare syns detta på den Manuella domarrapporten och underskriven lånehandling skall lämnas in till cupens sekretariat. Sker lån i brott mot detta kan arrangören bestraffas för brott mot gällande bestämmelser. Samtliga av dessa handlingar skall på anmodan kunna uppvisas och överlämnas till VFF vid kontroll.

Vid utländskt deltagande, se nedan
Förening som avser att i Sverige anordna tävling med deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad innan den första planerade matchen.
Tillståndsansökan skall åtföljas, Bifogas i ansökan, av en förteckning över deltagande lag och av tävlingens föreskrifter på engelska. SDF ska, via SvFF, vidarebefordra sådan ansökan till UEFA eller FIFA för godkännande. Vad som angetts ovan i detta stycke gäller inte om tävlingen endast avser europeiska föreningar, omfattar högst åtta lag, avser spelare som högst fyllt 16 år och pågår högst sju dagar.

Blockering av anläggning
För att inte det ska bli krockar vid matchbokning vill vi att ni anger vilka datum, tider från och till som ni bokat in med planägaren på respektive anläggning för er cup.
Ni anger det nedan i rutan "Cuptider bokade på anläggning"
Om ni inte bokat sådan tid just nu skall detta meddelas senast 14 dagar innan cupstart till tavling@vffboll.ac.se
Observera att en ansökan här nedan ger er inte rätt till plantid, sådan måste bokas hos planägaren.

Riktlinjer

  • Endast medlemsföreningar i SvFF eller annat till FIFA eller UEFA anslutet nationsorgan tillåts delta i tillståndsgiven cup.
  • Inget straffavgörande i matcher för grupper upp till och med 12 år.
  • Inga slutsegrare i grupper upp till och med 12 år.
  • Antal spelare på planen/lag får ej överstiga nedan angivna antal per grupp
    - 7 år = 3 mot 3, 8-9 år = 5 mot 5, 10-12 år = 7 mot 7, 13-14 år = 9 mot 9
  • Penningpriser eller varor som är utbytbara mot pengar får ej förekomma i tävlingar för grupper under 18 år
  • Spel på sporthallsgolv är Futsal

Ansökan Cuptillstånd

Välj fotbollstyp
Ingen fil vald