Vår värdegrund

I fotbollsskolan får barn motion, utvecklar sin motorik och blir bättre i fotboll. Lika viktigt är hur barnen är mot varandra. I fotbollsskolan utvecklas goda beteenden mellan barn både på och utanför fotbollsplanen.

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram material till föreningar att använda på fotbollsskolan, både träningsprogram och teoriuppgifter. Barnens beteende utvecklas både på och utanför planen och vi strävar efter att teori och praktik ska hänga ihop.

Fotbollens spela lek och lär

Fotbollens spela lek och lär är inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och baseras på barnkonventionen. Det teoritiska materilet till fotbollsskolan baseras på våra fem riktlinjer:

  • Fotboll för alla
  • Barns och ungdomars villkor
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande
  • Hållbart idrottande
  • Fair Play

Alla är olika - olika är bra

Är ett samlingsnamn för SvFF:s CSR-arbete. Innehållet här har stort inflytande på fotbollsskolan och fokuserar främst på tre områden:

Jämställdhet

I fotbollsskolan görs ingen skillnad på tjejer och killar. Vi strävar efter en jämn fördelning av könen bland både ledare och spelare. Över flera års tid har över 40 % av ledarna varit tjejer. 

Integration

I svensk fotboll är allas lika värde något som ska vara självklart. Fotbollsskolans teoriuppgifter syftar bland annat till att ge en ökad förståelse för olikheter och och ökad respekt för varandra.

Demokrati

Svensk fotboll bygger på demokrati där medlemmarna väljer föreningens styrelse på samma vis som folket väljer vilka som ska få plats i riksdagen. Barnens delaktighet i ett lag eller i en förening finns med bland de teoriuppgifter från SvFF som föreningar kan använda sig av på fotbollsskolan.

Partners