Domarutbildning Barn och Ungdom

Västerbottens FF erbjuder utbildning på hemmaplan för spelformerna 3v3, 5v5 samt 7v7. Ovanstående utbildningar genomförs under april – maj, dessa utbildningar genomförs under ca 3 timmar, vardagkvällar klockan 18-21.

Svensk fotboll spelar enligt de spelformer som gäller för barn- och ungdomsfotboll.


Detta innebär att ni som förening utbildar era föreningsdomare utifrån gällande spelformer, dvs 3v3, 5v5, 7v7 samt 9v9.


OBS! Eftersom reglerna revideras årligen ska föreningsdomare utbildas inför varje säsong

Vill eran förening utbilda föreningsdomare gällande 3v3, 5v5 samt 7v7 så skicka er anmälan via formuläret längre ner så fixar Västerbottens FF instruktör som håller i domarutbildningen.


Kom ihåg att skicka er anmälan i god tid innan ni vill genomföra domarutbildningen.


Kostnad gällande utbildning av föreningsdomare, 3v3/5v5/7v7 är:
4 000 kr per utbildning, max 24 deltagare per utbildning
Västerbottens FF beviljar Projektstöd, 100% av kostnaden.
Respektive förening står för utbildningslokal och eventuell fika.


Viktigt! Utbildningslokalen ska ha tillgång till projektor, högtalare samt internetuppkoppling.

Domarutbildning för spelformen 9v9 erbjuds som centrala utbildningar och inbjudan skickas ut via e-post till alla föreningar.

 

Vill eran förening utbilda föreningsdomare gällande 3v3, 5v5 samt 7v7 så skicka er anmälan via formuläret nedan så fixar Västerbottens FF instruktör som håller i domarutbildningen. Ange två förslag på datum, vardagkvällar.

Om det är få från eran förening som ska gå domarutbildning så kontakta Stina så placerar hon ihop era deltagare med en befintlig utbildning. 

Ansökan domarutbildning 3v3-7v7