Pausad lägerverksamhet

Utifrån rådande läge gällande pandemin har Västerbottens FF beslutat att pausa all lägerverksamhet fram till sista januari.
VFF återkommer i slutet av januari med beslut om kommande lägerverksamhet.