Futsal - Sammandrag - Vad gäller?

Ordinarie tränings- och matchverksamhet kan alltjämt fortgå. Folkhälsomyndigheten har tryckt på vikten att barn och ungdomar fortfarande kan bedriva idrott och SvFF har meddelat att seriespelet Futsal i sammandragsformat kan genomföras.

Det är viktigt att barns och ungas vardagsaktiviteter såsom träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen fortsatt bedrivs. Även enstaka matcher, endagstävlingar, seriespel, föreställningar och liknande kan fortsatt genomföras, förutsatt att deltagarna är symtomfria, för att främja barns och ungas fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet.
/FoHM

Poolspel/sammandrag under en dag bör som huvudregel kunna genomföras. Planera spelschema, kom ihåg att spelare och ledare kan betraktas som publik osv.
/SvFF

VFF har beslutat att från och med 23/12 tillåts inte publik i Futsal sammandrag.

Spelare och ledare räknas som publik om dessa i väntan på match infinner sig på läktare eller annan plats runt spelplanen, deltagande lag får därför inte invänta sin kommande match på läktare eller runt spelplanen.

Mer att läsa om Svensk Fotbolls uppdaterade riktlinjer: https://svff.svenskfotboll.se/nyheter/2021/12/regeringen-och-folkhalsomyndigheten-vidtar-nya-atgarder/