Agerande vid Covid i laget

Hur ska man agera om man får smitta i laget!

Svar på fråga om hur man ska agera i laget vid fall av Covid 19

Utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv har idrotten avslutat sina restriktioner.

Numera gäller Folkhälsomyndighetens direktiv enligt denna sida

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om ni har funderingar kring Folkhälsomyndighetens information kontakta Region Västerbottens smittskyddsenhet.

 

Hur agerar vi i vår tävling?

I distriktets seniorserier futsal samt 13-17 års futsalserier gäller följande vid bekräftad smitta eller om flera spelare i laget uppvisar Covid-liknande symptom och spelare i laget kan ha utsatts för smitta:

  • Kontakta motståndare och hemmaförening kontaktar domare, meddela att ni måste skjuta upp matchen till följd av befarad smitta i laget.
  • Meddela in till oss på futsal@vffboll.ac.se, ange i meddelandet att matchen måste skjutas upp
  • Inkom med nytt datum/tid/anläggning via https://vasterbotten.svenskfotboll.se/tavling/tavlingsdokument/matchflytt/, gör detta så snabbt ni kan och meddela oss då det skett så vi kan meddela domartillsättningen.
  • Är ni inte överens så inkommer båda lagen med sina önskemål om nytt datum, detta inom 14 dagar till futsal@vffboll.ac.se, därefter beslutar TK om nytt speldatum.

 

I distriktets ungdomsserier futsal Pojkar/Flickor upp till och med 12 år. gäller följande vid bekräftad smitta eller om flera spelare i laget uppvisar Covid-liknande symptom och spelare i laget kan ha utsatts för smitta:

  • Kontakta arrangören till sammandraget att ni måste ställa in ert deltagande till följd av befarad smitta i laget. Sammandraget genomförs om endast ett lag uteblir, detta såvida uteblivet lag inte är arrangör.
  • Om Arrangören eller fler lag meddelat att de uteblir uppdaterar arrangören i fogis med ny datum/tid/anläggning för sammandraget. Arrangören bestämmer nytt datum.
  • Är samtliga lag överens kan ett sammandrag ställas in.