Samtal med Region Västerbotten.

Region Västerbotten har genom Smittskyddsläkare Stephan Stenmark kontaktat Västerbottens FF och öppnat för samtal med fotbollen för att titta över hur vi ska kunna resa smittsäkert och på så sätt låta fotbollen leva i hela regionen.

Likt tidigare information vill vi klargöra att samtliga ska följa dessa punkter nedan. När samtal med Region Västerbotten skett kommer vi att uppdatera detta och skicka ut informationen till samtliga föreningar och deltagande lag.

Begränsat och smittsäkert resande gäller även om man reser inom samma kommun.

  • Resan ska ske isolerat, dvs inte med lokaltrafik
  • Om möjligt, eller så långt som möjligt, undvika att vuxna från olika familjer samåker till matcher
  • Föräldrar som ev kör till matchen ska stanna vid matchen, (De räknas inte som publik då de är nödvändig för matchens genomförande), och inte besöka andra ställen på orten.
  • Laget ska inte äta under dagen samlat på restaurang på orten eller på vägen, medhavd lunch kan man givetvis äta i buss, på rastplats eller i bil
  • Undvika samlingar inomhus, t ex i omklädningsrum. Detta pga risk för smittspridning är större inomhus än utomhus.
  • Gällande publik är det SvFF:s starka rekommendation att undvika publik på matcherna, använd appen Min Fotboll och livesänd matcherna