Trygg Fotboll

Svenska Fotbollförbundet arbetar för att barn och ungdomar ska känna sig trygga...

Arbetet innefattar bland annat ... och är ett samarbete med Riksidrottsförbundet... 

Text kommer... 

Text kommer 

Sedan slutet på november har RF en visselblåsartjänst. Syftet är att göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

RF:s visselblåsartjänst är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas därmed konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelandet när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system.

Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att:

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

> Läs mer om RF:s visselblåsartjänst eller skicka in ditt meddelande

Text kommer