Värdegrund

Som tränare är du en viktig förebild för många och har därför en viktig roll i att förmedla goda värderingar. Det görs främst genom att själv föregå med gott exempel men det finns även en rad hjälpmedel som ger dig förutsättningar att förmedla fotbollens värdegrund vidare. Tränare ska även jobba för att alla barn ska känna sig trygga inom fotbollen. Det kan även finnas barn inom fotbollen som upplever otrygghet i andra sammanhang. För att hjälpa utsatta barn finns det hjälp att få inom ramarna för arbetet med trygg fotboll.