Utskick

Här listar vi upp de utskick som är skickade till föreningarna.

Om ni missat ett utskick som föreningen vidarebefordrat eller att ert kansli är obemannat så kan det vara till hjälp att föreningsutskicken listas upp på denna sida. Vi försöker att lista utskicken de senaste 12 månaderna.

Utskick av mindre antal, dvs riktade utskick till ex en viss tävlingsgrupp, kommer inte att listas, denna sida gäller utskick som är menat till fler mottagare.