SROI - räkna ut föreningars bidrag till samhället

Vi har länge vetat att fotbollen gör stor nytta för samhället, men inte kunnat leda det i bevis. Nu har Svenska Fotbollförbundet tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-studie – Social Return on Investment – som visar vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället, och det är anmärkningsvärda värden.

Med hjälp av vår kalkylator kan vi bryta ned Svensk Fotbolls totala värden och beräkna den samhällsnytta just er förening bidrar till. Fyll i fälten nedan och se ert resultat. Ni kan skriva ut resultatet som ett diplom eller som en broschyr och använda som underlag vid kontakt med kommunpolitiker.

Studien är oerhört värdefull för fotbollsrörelsen då den tydligt visar fotbollens positiva påverkan på bland annat folkhälsa och samhällsekonomi. Något som gör att beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå kan känna en trygghet i att pengar som satsas på bättre förutsättningar för fotboll ger betydligt större värden tillbaka till samhället.

Studien visar tydligt fotbollens positiva påverkan och kommer förhoppningsvis att leda till en ökad vilja att investera så att vi från Svensk Fotboll kan fortsätta utveckla vår verksamhet så att ännu fler tjejer och killar kan spela fotboll.