Europeiska socialfonden

Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken genom tre programområdena; kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga.

Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala utvecklingsfonden. Samt ett nationellt programområde. Ansvarig myndighet är ESF-rådet.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till de regionala programområdena.

Horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling.

Socialfonden och idrott

  • Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning eller rörlighet för arbetskraften i idrottssektorn
  • Främja social inkludering, bekämpa fattigdom och alla former av diskriminering inom idrotten
  • Investera i utbildning, träning och yrkesutbildning för kompetens och livslångt lärande

Ansökningar

Ansökningar sker genom utlysningar per programområde eller region och aviseras på ESF-rådets webbplats. Även nationella utlysningar.