Regionala utvecklingsfonden

Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Regionala utvecklingsfonden fördelas i åtta regionala programområden och ett nationellt programområde.

I Sverige är Tillväxtverket ansvarig myndighet och här hittar du mer information och kontaktuppgifter till de åtta regionala programområdena.

SvFFs 24 distrikt fördelas som följer i programområdena:

 • Övre Norrland – Norrbottens FF, Västerbottens FF
 • Mellersta Norrland – Jämtland-Härjedalens FF, Medelpads FF, Ångermanlands FF
 • Norra Mellansverige – Dalarnas FF, Värmlands FF, Hälsinglands FF, Gestriklands FF
 • Östra Mellansverige – Upplands FF, Örebro läns FF, Västmanlands FF, Södermanlands FF, Östergötlands FF
 • Stockholm – Stockholms FF
 • Västsverige – Bohusläns FF, Dalslands FF, Göteborgs FF, Hallands FF, Västergötlands FF
 • Småland och öarna – Smålands FF, Gotlands FF
 • Sydsverige/Skåne-Blekinge – Skånes FF, Blekinge FF

Regionala utvecklingsfonden och idrott

 • Ett idrottsprojekt måste bidra till fondens prioriteringar och omfattas av de stödberättigade aktiviteterna
 • Den regionala utvecklingsfonden tillåter finansiering av småskaliga projekt som erbjuder ”rekreationsaktiviteter” (som omfattar idrott) för att stödja social inkludering och bekämpar fattigdom
 • Småskaliga projekt kopplat till idrott som är del av en bredare territoriell utvecklingsstrategi som till exempel bidrar till en hållbar och kvalitativ sysselsättning eller främjar social inkludering.

Ansökningar

Ansökningar sker genom utlysningar i de åtta regionala programområdena som aviseras på Tillväxtverkets webbplats.