LOK-stöd

LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje förening ansluten till SvFF som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott och hanteras av RF.

LOK-stöd avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Sista ansökningsdag

OBS! Datum nedan gällde vid