Reboot - Ett nytt sätt att utbilda sig

Reboot – football for jobs är en ny utbildningssatsning från SvFF i samarbete med Göteborgs Fotbollförbund, Östergötlands Fotbollförbund och Västerbottens Fotbollförbund. Projektet finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Reboot – football for jobs drar igång i maj 2021 och genomförs i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå under ett år. Gemensamt för dessa fyra orter är att de alla har utsatta och idrottssvaga områden. Projektet riktar sig till främst unga 15-24 år som står utanför arbetsmarknaden.
Under projektets gång kommer deltagarna att få ta del av en utbildning som innehåller arbetsmarknadskunskap, fotbollens ledarutbildning, studievägledning och fysisk aktivitet samt praktik som en viktig avslutande del i utbildningen.

Projektets huvudmål när utbildningen är klar är att deltagarna kommit i sysselsättning i form av arbete, utbildning eller närmat sig arbetsmarknaden.

Reboot syftar till att öka möjligheterna till sysselsättning för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden samt att stärka deltagarnas arbetslivserfarenhet genom praktikmöjligheter. I förlängningen handlar projektet om att ta fram en metodmodell där utbildningsinsatser tillsammans med fotbollens erfarenheter av ledarskap och föreningsliv leder till ökadsysselsättning i samhället.

Klicka här för att skicka in din intresseanmälan!

Ansvariga/kontakt Västerbotten

Ansvariga/kontakt: