Mailtext

Fetmarkerad kursiv text byts ut mot föreningens egna uppgifter. 

Observera att detta bara är ett förslag och att föreningen både kan ta bort, lägga till och ändra texten innan den mailas till enkätrespondenterna. 

 

Hej,

Förening kommer inom kort att skicka ut en anonym enkät till dig för att få en bild av vad du tycker om föreningen. När du och övriga respondenter har besvarat enkäten kommer Förening att få en sammanställning över resultaten som sedan ligger till grund för att utveckla föreningens verksamhet. Om du vill veta mer om självskattningen hittar du både information och testenkäter på Svenska Fotbollförbundets hemsida, se länk nedan.

Vi vill betona vikten av att dina svar är av stor betydelse, här har du din chans att påverka verksamheten!

Svenska Fotbollförbundets förhoppning är att många föreningar vill veta vad deras barn, ungdomar, vårdnadshavare och ledare tycker om verksamheten och därför genomföra självskattningen. Självskattningen är en del av Diplomerad förening, svensk fotbolls paketering av föreningsutveckling vars syfte är att det ska bli enklare och tydligare för föreningar att arbeta med sin utvecklingsprocess..

Läs mer om Diplomerad förening: www.svenskfotboll.se/diplomeradforening

För mer information kontakta:
Person i föreningen
E-mailadress
Telefonnummer