Informationstext

Fetmarkerad kursiv text byts ut mot föreningens egna uppgifter.

Observera att detta bara är ett förslag och att föreningen både kan ta bort, lägga till och ändra texten innan den läggs upp på hemsida, sociala medier och andra kommunikationskanaler.

 

Vi kommer inom kort att skicka ut anonyma enkäter och ta reda på vad våra barn, ungdomar, vårdnadshavare och ledare tycker om verksamheten. När våra respondenter har besvarat enkäten kommer vi att få en sammanställning över resultaten som sedan ligger till grund för att utveckla föreningens verksamhet. Om du vill veta mer om självskattningen hittar du både information och testenkäter på Svenska Fotbollförbundets hemsida, se länk nedan.

Självskattningen är en del av Diplomerad förening, svensk fotbolls paketering av föreningsutveckling vars syfte är att det ska bli enklare och tydligare för föreningar att arbeta med sin utvecklingsprocess.

Läs mer om Diplomerad förening: www.svenskfotboll.se/diplomeradforening

För mer information kontakta:
Person i föreningen
E-mailadress
Eventuellt telefonnummer