Hantering av personuppgifter

Enkäten är anonym på det sätt att ingen i en förening kan komma åt enskilda svar och koppla dem till de personuppgifter, e-postadress och namn, som används för att skicka ut undersökningen. Redovisning på mindre svarsgrupper än 5 personer kommer inte kunna göras.

Förening kommer kunna komma åt fritextsvar om sådana lämnas men de kan inte kopplas till enskilda personuppgifter. Persondata som används för att skicka ut enkäten anonymiseras direkt då ett svar har lämnats. För personer som ej svarar på enkäten anonymiseras persondata när sista svarsdatum för enkäten inträffar.

Systemet för att hantera enkäten tilhandahålls åt föreningen av Svenska Fotbollförbundet. De enskilda svaren kan endast kommas åt av administratörer på Svenska Fotbollförbundet eller dess distriktsförbund och då enbart för att kunna radera svar.