Processtöd

I processtödet arbetar föreningen efter den struktur som svensk fotboll har tagit fram för att arbeta med föreningsutveckling.

Innan föreningen får en inbjudan till processtödet skriver Svenska Fotbollförbundet en överenskommelse med föreningen, undertecknad av firmatecknare, för att försäkra sig om att processen är förankrad i föreningen (steg 6). Ansvarig person i fotbollens distriktsförbundet (SDF) tilldelar därefter föreningen en eller flera inloggningar i processtödet (steg 7).

I menyn navigerar föreningen mellan de olika funktionerna i processtödet. Första steget är att intyga att självskattningen är genomförd. Därefter laddas en överenskommelse upp som bevis på att detta är förankrat i föreningen. Innan föreningen går vidare ska de sedan ladda upp den framtagna handlingsplanen som tagits fram tillsammans med SDF och SISU Idrottsutbildarna (steg 8). 

När dessa steg är gjorda kan föreningen sedan arbeta med de olika målområdena och kriterierna i valfri ordning utefter handlingsplanen. Föreningen laddar upp bevis och SDF/SISU handlägger genom att godkänna eller avslå (steg 9). 

Läs mer om Diplomerad förenings steg för steg

Det finns tre olika bevistyper för att intyga att kriteriet är uppfyllt i föreningen:

  • ladda upp PDF-fil
  • skrivbar text
  • klarmarkering

I processtödet finns det även en framtagen meddelandefunktion där föreningen kan kommunicera internt samt externt med SDF och SISU. 

När/om godkänd nivå uppnås blir föreningen en "Diplomerad förening" (steg 10). 

Officiell partner Diplomerad förening