Överenskommelse

Efter att föreningen har skickat ut självskattningsenkäterna (steg 3), tagit del av resultaten i en översiktsvy (steg 4) samt analyserat dessa (steg 5) är det dags att gå vidare i processen. 

Svenska Fotbollförbundet skriver en överenskommelse med föreningen, undertecknad av firmatecknare, för att försäkra sig om att processen är förankrad i föreningen (steg 6). Föreningen kommer därefter att faktureras 2500 kr årligen för att få ta del av processtöd samt hjälp av SDF/SISU vid framtagande av handlingsplan och under utvecklingsarbetet mot Diplomerad förening. 

Officiell partner Diplomerad förening