Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett mycket viktigt område för dig som domare. Det handlar inte bara om att prestera på nästa match utan handlar även om att ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det är viktigt för att skapa förutsättningar så att du ska kunna ha motivation, må bra och utvecklas över tid. Därför är det bra att ofta reflektera över vad du behöver för att trivas med livet men också för att klara livets upp- och nergångar.

Tips för att jobba med psykisk hälsa:

  • Se till att ha en hållbar livsstil med till exempel näringsrik kost och goda sömnvanor
  • Ha en balans mellan domarrollen och återhämtning
  • Gör saker som du mår bra av, till exempel umgås med vänner
  • Fokusera på din långsiktiga utveckling – inom fotbollen och livet i stort

Det är normalt att må sämre ibland

Förutom att jobba med att skapa förutsättningar för att du ska må bra, är det även viktigt att uppmärksamma så kallade psykiska besvär som till exempel oro/ängslan och nedstämdhet. Du kanske känner dig orolig, sover dåligt, har humörsvängningar eller annat som du inte riktigt känner igen. Att uppleva detta är normalt och något som alla människor gör. För dig som domare kan viktiga fotbollsmatcher vara förknippade med psykiska besvär men om besvären inte upplevs så starka, inte kommer så ofta och går över i samband med matchen, så finns det chans att det inte påverkar din psykiska hälsa så mycket. I dessa fall kan det vara bra att lära sig att besvären är tillfälliga, att de kommer och går, och acceptera att det blir så ibland.

När det dåliga måendet tar över behövs hjälp

Om du upplever återkommande besvär som hindrar dig i vardagen och att göra sådant som är viktigt för dig, kan du behöva hjälp. Det är därför viktigt att du söker stöd och hjälp i tidigt skede. Inom idrotten är det tyvärr vanligt att man inte säger något om sitt mående för att verka stark och visa att man klarar sig själv. Detta kan dock leda till att det blir ännu sämre och att idrottaren får sämre möjligheter att må bra och utvecklas. 

Ett första steg kan vara att berätta för någon du litar på, till exempel en partner, vän eller kollega. Förutom att det ofta känns bättre kan du även få tips och råd. Du kan även behöva att ta professionell hjälp av exempelvis en legitimerad psykolog.

Tips för att hantera psykiska besvär och psykisk ohälsa:

  • Uppmärksamma tidiga varningssignaler hos dig själv, som till exempel humörsvängningar, förändrat beteende och dålig sömnkvalitet
  • Berätta för någon om hur du mår. Det är viktigt att du inte håller det för dig själv.
  • Sök hjälp direkt av en legitimerad psykolog eller av någon som kan hjälpa dig vidare till rätt kompetens.

Hur du lär dig mer

Det finns flera webbsidor med bra material om psykisk hälsa och ohälsa. En av dem är Riksidrottsförundets webbplats för idrottspsykologi. Sidan tar upp alltifrån prestationsutveckling till välbefinnande/psykisk hälsa och psykisk ohälsa och är ett bra sätt att lära sig mer, få råd och där finns även kontaktuppgifter för den som behöver mer hjälp.

Boken ”Fotbollspsykologi – För nästa träning och en långsiktig karriär” tar upp tre fotbollspsykologiska teman: 1) att göra nästa aktion med hög kvalitet, 2) att göra lagkamrater bättre och 3) att skapa förutsättningar för en lång och hållbar karriär. I den kan du läsa mer om hur du kan arbeta för att hantera utmaningar som kommer med fotbollen.

Länkar