Tillsättning | Återbud | 2022

Här nedan hittar du kontaktuppgifter på personer som är domartillsättare samt de som sköter återbud.

******   F O T B O L L   ******

Träningsmatcher (Norra)
Fardin Nazari
073-096 57 98
nfardin99@gmail.com

Träningsmatcher (Södra)
Anders Höber
073-157 32 90
anders.hober@gmail.com

*********************

HD Div. 2 herr
Per Jansson
070-530 22 26
per@jansson.in

HD Div. 3 herr
Richard Grad
070-364 62 17
domaregrad@gmail.com

HD Div. 4 herr
Mattias Stenlund
070-622 00 35
stenlund.referee@gmail.com
---
Thomas Stenlund
070-560 73 61
thomasstenlund51@hotmail.com

AD Div. 2 och 3 herr
Mattias Stenlund
070-622 00 35
stenlund.referee@gmail.com
---
Thomas Stenlund
070-560 73 61
thomasstenlund51@hotmail.com

HD Div. 5 herr, ÖVRIGT
SVDK
Andreas Eriksson
070-299 52 82
miroishlas@gmail.com

***
NVDK
Magnus Furberg
070-510 04 69
magnusfurberg21@hotmail.com

 

Vid önskemål av förändring av t.ex. matchdag/-tid.
Får ni inte svar i någon mobil, mejla till någon av ovanstående.

******   Å T E R B U D  ******

Återbudsinformation

I år är Magnus Furberg och Andreas Eriksson gemensamt återbudsansvariga för samtliga domaruppdrag som tillsätts av distriktet. Alltså huvuddomare i division 4 herrar respektive division 1 damer och nedåt samt assisterande domare i division 2 herr respektive Elitettan och nedåt.

Ni ska i första hand lösa egen ersättare. Tryck Arkiv > Övrigt > Visa tillgängliga domare > Ange aktuellt datum, zon (Umeå = SÖDRA, Skellefteå = NORRA, Lycksele = VÄSTRA) samt rätt behörighet för det uppdrag ni söker ersättare till. Tryck sedan Visa så ser ni telefonnummer till tillgängliga domare med rätt behörighet. När ni hittat ersättare, meddela återbudsansvarig per mejl eller sms. Inget per Messenger eller telefon! Endast i nödfall får ni vända er direkt till återbudsansvarig.

Magnus och Andreas har veckovis ansvar för HELA Västerbotten enligt följande veckoschema:

16: Magnus
17: Andreas
18: Andreas
19: Magnus
20: Magnus
21: Andreas
22: Magnus
23: Andreas
24: Magnus
25: Magnus
26: Andreas
27: Andreas

Magnus Furberg
070-510 04 69
magnusfurberg21@hotmail.com

Andreas Eriksson
070-299 52 82
miroishlas@gmail.com

******    F U T S A L  2021–2022     ******

TILLSÄTTNING / ÅTERBUD (UMEÅ)

Abbas Husseini
076-9154515
Husseiniabbas7@gmail.com

TILLSÄTTNING / ÅTERBUD (SKELLEFTEÅ)

Fardin Nazari
073-0965798
nfardin99@gmail.com


Information för TILLSÄTTNING och ÅTERBUD

Domarkommittén, DK, i Västerbottens FF ansvarar för tillsättning av VFF:s samtliga domaruppdrag i senior- och juniorfotboll. Vi ansvarar även för en del av verksamhets som ligger under SvFFs tävlingar tex assisterande domare i herrar division 2 och division 3, damer Elitettan, division 1 samt division 2. Till vår hjälp har vi domarcoacherna för domarna i div 4 herrar (C4), för assisterande domare (AD coach) och domarklubbar.

För att vi ska kunna ge den bästa servicen till våra domare och distriktets fotbollsklubbar jobbar vi ständigt på att förbättra våra rutiner. Och det som kommer att gälla för kommande säsong är följande (viktigt att domaren läser igenom samtliga instruktioner/dokument för att det ska fungera på bästa sätt):

Inloggning i FOGIS
Manual för domarinloggningen i Fogis (PDF-dokument, 1,3 MB)(pdf)
Lediga domaruppdrag
Genom att logga in i FOGIS kan du som domare se vilka domaruppdrag som är lediga och som du är behörig att döma. I FOGIS anmäler man även intresse till lediga matcher.

ÅTERBUD TILL MATCH
Lägg in ledighet i Fogis – VIKTIGT!
Om du är bortrest, arbetar eller på annat sätt är förhindrad att döma/bli satt på ett domaruppdrag -SKA du föra in denna ledighet i Fogis.
(Manualen finns också att ladda hem här ovan.)

Om du måste lämna återbud!
Om du på grund av skada eller andra svårigheter förhindras att kunna ta ditt uppdrag, följ denna återbudsordning:
1.

Ordna egen ersättare

- I FOGIS kan man leta vilka domare som är lediga den aktuella dagen. Du hittar funktionen under Arkiv -> Övrigt.
- Innan man ordnar egen ersättare måste man kontrollera att den som ska ersätta är klassificerad att döma den aktuella matchen (ex vilka som är AD i div 4 eller domare i div 5). - När du fått klartecken av din ersättare, och det står klart att denne är klassificerad tar du direkt kontakt med återbudsansvarig som då godkänner bytet. VIKTIGT!

Undantag
!
Uppdrag som assisterande domare i alla förbundsserier (herrar div 1–3, damallsvenskan, Elitettan och dam div 1), och domare i div 4 herrar ska återbud alltid lämnas direkt till återbudsansvarig eller coachen för domarna i div 4 herrar (C4) alt coachen för assisterande domare (AD-coach). Ersättare får ej ordnas själv. (Avgift enligt avtal.)
När domarsättning är gjord för vår respektive höst uppmanas du att som tidigare titta igenom denna och snarast meddela eventuella fel till vår Tillsättare.

Klassificering av domarna

Våra domarklubbar, tillsammans med DK, justerar årligen klassificeringar över de distriktsdomare som finns i länet. Har Du frågor om Din klassificering ska Du i första hand kontakta din egen domarklubb.


Vad är en klassificering?
En klassificering är vad Du som domare anses vara lämplig att döma för tillfället. Den baseras på din behörighet (stegutbildning) samt lämplighet i övrigt. I viss mån tas även hänsyn till ex antal lag i en serie eller geografiska förhållanden.
Listan är sammanställd utifrån den högsta ordinarie klassificering du har som domare, alltså får du alltid döma alla serier "under" din högsta klassificering.
Ex 1: Om man är klassificerad att vara domare i herrar div 5 är man också klassificerad att döma alla serier under div 5 = div 6 samt damer div 2-4.
Ex 2: Om man är klassificerad att vara domare i damer div 3 är man också klassificerad att döma damer div 4, men inte herrar div 5-6.
Man kan alltid ha möjlighet att få provmatcher i högre serie om man har rätt behörighet (stegutbildning) för detta och provmatcher anses lämpligt av DK.

Uppdatering av klassificeringen
Under säsongen kan domarklubbarna och domarkommittén initiera att de vill uppdatera den klassificering som gäller. DK är beslutande i denna fråga.