Anmälan Föreningsdomare

Västerbottens FF erbjuder utbildning på hemmaplan för spelformerna 3v3, 5v5 samt 7v7. Ovanstående utbildningar genomförs under april – maj, dessa utbildningar genomförs under ca 3 timmar på vardagkvällar.

 

OBS! Eftersom reglerna revideras årligen ska föreningsdomare utbildas inför varje säsong.

Kostnad gällande utbildning av föreningsdomare, 3v3/5v5/7v7 är:

4 000 kr per utbildning, max 24 deltagare per utbildning. Västerbottens FF beviljar Projektstöd, 100% av kostnaden.

Respektive förening står för utbildningslokal och eventuell fika.

Viktigt! Utbildningslokalen ska ha tillgång till projektor, högtalare samt internetuppkoppling.

Domarutbildning för spelformen 9v9 erbjuds som centrala utbildningar och inbjudan skickas ut via e-post till alla föreningar. 

 

Vill eran förening utbilda föreningsdomare gällande 3v3, 5v5 samt 7v7 så skicka er anmälan via formuläret nedan så fixar Västerbottens FF instruktör som håller i domarutbildningen. Ange två förslag på datum, vardagkvällar.

Om er förening har få som vill gå domarutbildning och ni vill slå ihop med andra föreningar så kontakta Stina.

Ansökan domarutbildning 3v3-7v7