VFF läger

VFF läger har ersatt de tidigare zonlägren.
Man har ett VFF läger på hösten och ett efterföljande vår. Sedan kommer några spelare att kallas till ett matchläger under juni och i augusti genomförs Flarkenlägret.
Flarkenlägret leds av de blivande Distriktsförbundskaptenerna för den aktuella årskullen.

Det är öppet för alla som vill (i rätt åldersgrupp) att vara med och genom sin förening anmäla sig till lägret. Det går dock bara att anmäla sig via någon i sin förening som har befogenhet att göra anmälan i FOGIS.

Lägret kommer att genomföras under två halvdagar. En grupp lö fm och sö em. Nästa grupp lö em och sö fm. Ingen lunch kommer att serveras utan alla äter hemma. Kostnaden för lägret sänks till 400:-. Faktureringen för lägret görs till spelarens förening i efterskott.
Hur sedan föreningen löser betalningen är upp till var och en förening. Vissa föreningar betalar allt, vissa betalar hälften och i andra föreningar tar man in pengarna från spelarens föräldrar.