Anmälan till Representantskapet 2018

Anmälan Repskap

Anmäl er ledamot till VFF:s repskap på denna sida .
Anmäld ledamot äger rätten att föra föreningens talan.
Möteshandlingar skickas via mejl till anmäld ledamot.

Sista anmälningsdag 15 februari.

Deltar fler än röstberättigad ledamot så ange antal inkl ledamoten som kommer från er förening. detta för fikabeställningen.