Utvärdering tränarkurser

Den här utvärderingen kommer att användas för att vidareutveckla den kurs du nyss genomfört. Vi har valt att utvärdera den med hjälp av frågor med öppna svarsalternativ.

Tack för din hjälp.

Utvärdering tränarkurser

Jag är: Obligatoriskt