Utbildning målvakt i förening

Nu har din förening möjlighet att få hjälp med att utbilda ledare i målvaktsträning. En utbildad mv-instruktör kommer ut och genomför denna utbildning för era ledare. 90 minuter teori samt 90 minuter praktik. Läs mer här.

Idrottsmedel för detta kan sökas.
Bokas via Joachim Beijer på VFF:s kansli.

Önskas mer info så ring
Göran Hallberg, 070-792 67 77 eller
Peter Timsäter, 070-357 33 00

Program Mv-SUP