Spelarutbildningsplan/Idrottslyft

Engagerade och välutbildade ledare är en förutsättning för en bra verksamhet som attraherar många barn och ungdomar och gör att de håller på med fotboll långt upp i åldrarna. Därför vill vi inom VFF, i enlighet med SvFF:s riktlinjer, verka för att alla föreningar har en spelarutbildningsplan till grund för sitt arbete. Vi erbjuder därför möjlighet att söka stöd i form av Idrottslyft i följande former:

1. Implementering av Spelarutbildningsplan
Ansökan gäller stöd för implementering under 2017.
I ansökan skall följande redovisas:
1. Bakgund och syfte. Varför vill ni genomföra satsningen?
2. Vad vill ni uppnå med satsningen?
3. Vilka nivåer och lag omfattas?
4. Hur ska ni genomföra satsningen? Projektplan inkl planerade aktiviteter.
5. Hur planerar ni redovisa satsningen?
6. Projektansvarig i styrelsen.
7. Utbildningsansvarig i föreningen.
Projektet skall även omfatta en inventering av genomgångna utbildningar för era ungdomsledare samt kartläggning av utbildningsbehovet 2017-2018.
Till stöd för implementering finns föreningens SISU-konsulent (processledare) samt VFF:s fotbollsutvecklare. Dessa bistår vid utarbetande av projektplanen i form av fysiskt besök samt kontinuerligt stöd under projekttiden. Kontakta Lars Lindgren, Västerbottens FF 070-577 62 63 eller SISU Idrottsutbildarna gällande stöd till processarbetet.
Beviljat stöd betalas ut med 50% efter beslut och resterande efter slutredovisning av projektet.

2. Nivåutbildning Spelarutbildningsplan
En av VFF:s instruktörer kommer ut till er förening och genomför en utbildning på tre-fyra timmar. Utbildningen avser "Att leda i träning och match" och innehåller en teoridel och en praktikdel med en övningstrupp från föreningen. Idrottslyft kan sökas för en utbildning för nivå 1-2 och en för nivå 3-4. Utbildningen kan med fördel förläggas på två vardagskvällar där övningstruppen meverkar på dag 2.
Inför dessa utbildningar beställer föreningen övningshäften hos VFF. Övningshäfte 1-3 beställes i satser om 10 st och häfte 4 i satser om 5 st. Pris per häfte är 25 kr. Program

Idrottslyft söks för den faktiska kostnaden.
Ett minimum av 10 deltagande ledare krävs. Deltagarlista SUP.

3. Utbildning Spelarutbildningsplan, målvakt
En av VFF:s målvaktsinstruktörer kommer ut till er förening och genomför en utbildning på ca tre timmar för föreningens ledare. Utbildningen avser "Att leda målvakt i träning och match" och innehåller en teoridel och en praktikdel med målvakter från föreningen som övningstrupp. Detta är även ett sätt att rekrytera målvaktstränare till lagen.
Idrottslyft söks för den faktiska kostnaden.
Ett minimum av 10 deltagande ledare krävs. Deltagarlista SUP.
Läs mer här.

För mer information kontakta:
Allmänt, Göran Hallberg, goran.hallberg@bredband.net 070-792 67 77

Idrottslyft, Lars Lindgren, lars@vffboll.ac.se, 070-577 62 63

Vill ni genomföra utbildning i er förening så ta kontakt med Joachim Beijer, joachim@vffboll.ac.se 0910-380 40
Hos honom beställer ni också övningshäftena.


You'll need Skype CreditFree via Skype