Spelarutbildningsplan

Engagerade och välutbildade ledare är en förutsättning för en bra verksamhet som attraherar många barn och ungdomar och gör att de håller på med fotboll långt upp i åldrarna. Därför vill vi inom VFF, i enlighet med SvFF:s riktlinjer, verka för att alla föreningar har en spelarutbildningsplan till grund för sitt arbete. Vi erbjuder därför möjlighet att söka stöd i form av Idrottslyft i följande former:

Kontakta Västerbottens FF gällande Spelarutbildningsplan

Vill ni implementera Spelarutbildningsplan i Er förening? I så fall - kontakta Västerbottens FF så kommer en av VFF:s instruktörer ut till er förening och genomför en utbildning/information på tre-fyra timmar. Utbildningen ger er kunskap både gällande innehåll i Spelarutbildningsplan samt HUR ni kan implementera Spelarutbildningsplan i Er verksamhet.

För mer information kontakta:
Torbjörn Nordström, tobba@vffboll.ac.se, 070-343 22 99