Målvaktstränarutbildningen

SvFF håller på med ett omfattande arbete när det gäller omarbetning och revidering av sina tränarutbildningar. När det gäller målvaktstränarutbildningarna så kommer de tidigare kurserna Målvakt Bas 1, Målvakt Bas 2, Målvakt Avancerad och de två Diplomkurserna på sikt att ersättas. De kommer att ersättas med Målvakt C – Diplom, Målvakt B – Diplom och Målvakt A – Diplom där det första steget är Målvakt C-Diplom. Denna utbildning riktar sig till dig som är ny som målvaktstränare eller till dig som är barn- och ungdomstränare som vill vidareutveckla dina kunskaper om målvaktspelet.


Målvaktstränarutbildning C-Diplom omfattar ca 4 timmars webbstudier och en sammankomst (1 dag) där webbstudierna görs hemma före den gemensamma träffen. Webbstudierna består bl.a. av videoklipp, föreläsningar och självtester.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till rollen som ledare/målvaktstränare för åldersgruppen 6–14 år, där fokus ligger på enkelhet, positivt förhållningssätt och praktiska tips. För målvaktstränare som vill förkovra sig ytterligare efter C-Diplom finns kurserna B-Diplom som tar upp målvaktsspelet inom ungdoms- och juniorfotbollen samt A-Diplom som riktar sig speciellt mot seniorverksamheten

Målvaktstränarutbildning C

Målvaktstränarutbildning B