Föreskrifter/Bestämmelser

Tävlingsbestämmelserna och representationsbestämmelserna har av SvFF reviderats och skrivits om. Förändringen har inneburit att den sammanslagna TB som även innehållit representationsbestämmelser har av SvFF delats i två separata texter. Dessa texter med VFF:s distriktsunika bestämmelser hittar ni nedan. TB och RB fastslagna på VFF:s senaste Repskap.

Föreskrifter unika för förbundstävlingar, (SM F-17, P, 16, P-17, P, 19, osv), hittar ni på SvFF:s sida: https://www.svenskfotboll.se/tavlingsbestammelser/