Föreskrifter/Bestämmelser

Tävlingsbestämmelserna och representationsbestämmelserna har av SvFF reviderats och skrivits om. Förändringen har inneburit att den sammanslagna TB som även innehållit representationsbestämmelser har av SvFF delats i två separata texter. Dessa texter med VFF:s distriktsunika bestämmelser hittar ni nedan. TB och RB fastslagna på VFF:s senaste Repskap.