Dispenser

I divisionsspelets reglemente regleras att :

  • Har föreningen lag i angränsande division ovan gäller den divisionens rekommenderade ålder som maxålder på överårig.
    Detta med beaktning av föreskrifter gällande junior div 1 och 2.
  • Har föreningen ej lag i angränsande division ovan får spelare max vara två år äldre än rekommenderad ålder i den division spelaren ska delta.

Ansökan om dispens från den regeln skall innehålla:

• Spelarens namn och personnummer
• Vilken förening spelaren tillhör
• Vilken tävling dispensen avser
• Vid social dispens ett dokument som styrker detta, ex klasslista.
• Orsak till dispensen.

Efter komplett ifylld inkommen ansökan skall ansökan behandlas skyndsamt, beslutet skall innehålla giltighet och villkor.

Antalet spelare som får delta på planen samtidigt ska nämnas som villkor om dispensen avser fler spelare än vad som är angivet nedan.

Antal dispensspelare på planen samtidigt vid spel i tävling som avser:
5-5 el 7-7 = 1 spelare
9-9 el 11-11 = 2 spelare

I distriktets ungdomstävlingar 7-14 år i Bollhall/Bolltält gäller, om inget annat föreskrivs i tävlingens specifika föreskrifter, fritt antal överåriga, ett år äldre än maxålder. Antal överåriga samtidigt på planen = 1 spelare.

Dispensansökan mejlas till.
Spel i tävling för rekommenderad ålder 15 år och äldre
Hela distriktet, tavling@vffboll.ac.se
Spel i tävling för rekommenderad ålder 7- 14 år
Norra och Västra, tord@vffboll.ac.se
Södra, kommunfotboll@ssk.ac