Ansökan cuptillstånd

I enlighet med Tävlingsbestämmelserna 3 kapitlet krävs tillstånd för arrangerande av tävling/cup. Ansökan om sådant görs via formuläret nedan.
Föreningen meddelas beslut på angiven mejladress om ansökan avslås, om ansökan bifalles faktureras tillståndsavgiften 250 kr, ingen förskottsbetalning skall göras.

Genom att föreningen ifyller formuläret nedan godkänner de:
-att följa gällande bestämmelser, spelregler samt riktlinjerna nedan vilka delvis är hämtade från "Fotbollens Spela, Lek och Lär" (FSLL).
- att deltagande lag tillhör SvFF ansluten förening eller annan organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund.

Därutöver godkänner föreningen att på ansökt cuparrangemang anslå information tillhandahållen från Västerbottens Fotbollförbund.

Avvikande, från SvFF och SDF, bestämmelser eller spelregler anges i meddelanderutan i formuläret.
Mejlar ni in era föreskrifter för cupen separat så meddelar ni det i meddelanderutan.
Cuper under datum då det enligt gällande TB krävs godkännande från andra distriktsförbund skall sådant godkännande mejlas in enligt adress nedan.
Mejl skickas till tavling@vffboll.ac.se

Tilllåtande av Lån
Om cuparrangören tillåter lånespelare, i tävling där spelaren innevarande år fyller 15 år eller mer, till sin cup skall "Manuell domarrapport" skrivas ut via fogis och inlämnas till sekretariatet av samtliga lag som deltar. Har ett lag lånespelare syns detta på den Manuella domarrapporten och underskriven lånehandling skall bifogas.Sker lån i brott mot detta kan arrangören bestraffas för brott mot gällande bestämmelser.Samtliga av dessa handlingar skall på anmodan kunna uppvisas och överlämnas till VFF vid kontroll.

Vid utländskt deltagande, se nedan
Förening som avser att i Sverige anordna tävling med deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad innan den första planerade matchen.
Tillståndsansökan skall åtföljas, mejlas separat till tavling@vffboll.ac.se, av en förteckning över deltagande lag och av tävlingens föreskrifter på engelska. SDF ska, via SvFF, vidarebefordra sådan ansökan till UEFA eller FIFA för godkännande. Vad som angetts ovan i detta stycke gäller inte om tävlingen endast avser europeiska föreningar, omfattar högst åtta lag, avser spelare som högst fyllt 16 år och pågår högst sju dagar.

Riktlinjer

  • Endast medlemsföreningar i SvFF eller annat till FIFA eller UEFA anslutet nationsorgan tillåts delta i tillståndsgiven cup.
  • Inget straffavgörande i matcher för grupper upp till och med 12 år.
  • Inga slutsegrare i grupper upp till och med 12 år.
  • Antal spelare på planen/lag får ej överstiga nedan angivna antal per grupp
    7-9 år = 5-manna, 10-12 år = 7-manna, 13-14 år = 9-manna
  • Penningpriser eller varor som är utbytbara mot pengar får ej förekomma i tävlingar för grupper under 18 år
  • Spel på sporthallsgolv är Futsal
  • Spel på annat underlag än sporthallsgolv är Fotboll
Tävlingen spelas mellan datum nedan
Tävlingen riktar sig till följande kategori