Ansökan "Ändrad matchdag"

OBS! Matchändringsavgift gällande damer div 2 finns angivet på den tävlingens föreskrifter.

Framställning om ändrad speldag i distriktets tävlingar där distriktet tillsätter domare ska skriftligen tillställas VFF på matchändringsformulär nedan.

När föreningarna är överens om ändrad matchdag och domartillsättaren har givit sitt tillstånd ska matchändring nedan vara inskickad senast sju dagar före ordinarie matchdag, detta från den förening som aviserar ändringen. Även vid akut flyttning skall ansökan insändas.

Beslut om beviljad matchändring meddelas föreningarna via ändring av matchdag i fogis

Om match flyttas utan iakttagelse av ovanstående regler eller i trots mot avslag, ålägges hemmalaget böter motsvarande serieavgiften. En matchändringsavgift, när ordinarie matcharena disponeras, á 400 debiteras vid beviljad ansökan om att flytta matchen. Laget som angivits som debiteringsmottagare på matchändringsdokumentet debiteras. Ansökan inkommen 14 dagar eller senare innan i FOGIS angiven ursprungsmatchdag medför "Förhöjd matchändringsavgift" á 200 kr, gäller samtliga serier där distriktet tillsätter domare.

I herr- respektive damjunior div 1 och 2 gäller fri flytt inom omgångsintervallen, med beaktning av att ändring skall vara införd i Fogis senast tio dagar före matchdatum. Vid flytt utanför omgångsintervall skall ansökan nedan inskickas samt vid beviljad ansökan sker debitering motsvarande summan för "Förhöjd matchändringsavgift". Med omgångsintervall avses måndag till och med grundlottad speldag samma vecka.

Överenskommelse har träffats om nytt speldatum enligt ovan med ansvarig i motståndarlaget, anges nedan:
Innan matchändring skickas in ska domartillsättaren lämnat sitt godkännande till ny speldag. Tillsättaren nedan har lämnat sitt godkännande.
Tillsättare Obligatoriskt
Eventuell matchändringsavgift faktureras angiven mottagare nedan
Debiteras Obligatoriskt
Härmed intygar jag nedan som sökande av matchändring att vi erhållit motståndarens godkännande och kan vid anmodan uppvisa sådant.
Intyg Obligatoriskt
Om vi har frågor eller att ansökan avslås meddelar vi det till er till den mejladress ni anger nedan