Ansökan "Ändrad matchdag"

OBS! Matchändringsavgift gällande damer div 2 finns angivet på den tävlingens föreskrifter.

Framställning om ändrad speldag i distriktets tävlingar där distriktet tillsätter domare ska skriftligen tillställas VFF på matchändringsformulär nedan.

När föreningarna är överens om ändrad matchdag och domartillsättaren har givit sitt tillstånd ska matchändring nedan vara inskickad senast sju dagar före ordinarie matchdatum eller vid tidigareläggande av match sju dagar från önskat matchdatum, detta från den förening som aviserar ändringen. Även vid akut flyttning skall ansökan insändas.

Beslut om beviljad matchändring meddelas föreningarna via ändring av matchdag i fogis

Om match flyttas utan iakttagelse av ovanstående regler eller i trots mot avslag, ålägges hemmalaget böter motsvarande serieavgiften. En matchändringsavgift á 500 kr debiteras vid beviljad ansökan om att flytta matchen. Laget som angivits som debiteringsmottagare på matchändringsdokumentet debiteras. Ansökan inkommen 14 dagar eller senare innan i FOGIS angiven ursprungsmatchdag medför "Extra matchändringsavgift"
Matchändringsavgift gäller samtliga serier där distriktet tillsätter domare.

Överenskommelse har träffats om nytt speldatum enligt ovan med ansvarig i motståndarlaget, anges nedan:

FOTBOLL: Innan matchändring skickas in ska domartillsättaren lämnat sitt godkännande till ny speldag. Detta behövs ej i junior södra om minst tio dagar kvarstår till match. Markerad tillsättare nedan har lämnat sitt godkännande.
FOTBOLL: I Div 1 o 2 Junior vid akut uppskjuten match där domare ej kan tillsättas till önskat datum nästkommande omgångsintervall får hemmalaget tillsätta egen domare. Detta anges nedan med kryss i "Egen domare"
FOTBOLL: Tillsättare

FUTSAL: Innan matchändring skickas in ska samtliga tillsatta domare lämnat sitt medgivande. Om endera domare inte kan döma det önskade datumet skall domartillsättare lämna sitt godkännande till ny speldag. Tillsättaren nedan har lämnat sitt godkännande.
FUTSAL: Samtliga tillsatta domare har sagt OK till att döma önskat datum
FUTSAL: Tillsättare

Eventuell matchändringsavgift faktureras angiven mottagare nedan
Debiteras Obligatoriskt
Härmed intygar jag nedan som sökande av matchändring att vi erhållit motståndarens godkännande och kan vid anmodan uppvisa sådant.
Intyg Obligatoriskt
Om vi har frågor eller att ansökan avslås meddelar vi det till er till den mejladress ni anger nedan