Tävling

Fotbollskommittén och dess uppdrag

Fotbollskommittén (FOK) är tävlingsstyrelse för samtliga av distriktet anordnade tävlingar från 7 år och uppåt.
FOK har ett utskott, Disciplinutskottet (DPU) . DPU hanterar bestraffningsärenden som blir följden av en grov utvisning eller avvisning. FOK har även en delegerad tävlingsstyrelse bestående av de med ansvarsområde Ungd nedan för tävlingar riktade till åldrarna 7-14 år vilka hanterar som första instans samtliga tävlingsärenden för dessa åldrar. FOK hanterar övriga tävlingsärenden.

Kontaktpersoner på kansliet.
Micke Sundqvist
Mikael Karlsson
Tord Marklund

LEDAMÖTER I FOK

Jörgen Ågren

Ordförande Fotbollskommittén, Disciplinutskottet

Mobil: 073-030 74 46
E-post: jagn@robertsfors.se
Ansvarsområde: Mellersta

Leena Berg

Ledamot Fotbollskommittén
Mobil: 070-625 13 33
E-post: leena@svenskatalt.se
Ansvarsområde: Västra

Sara Bäckström

Ledamot Fotbollskommittén
Mobil:  
E-post: saraabackstrom@hotmail.com
Ansvarsområde: Södra

Anders Ohlsson

Ledamot, Fotbollskommittén

Mobil: 070-655 31 74
E-post: olsing54@gmail.com
Ansvarsområde: Södra

Tony Boman

Ledamot, Fotbollskommittén

Mobil: 070-651 20 60
E-post: tony@dialogteamet.se
Ansvarsområde: Norra

Lennart Enmark

Ledamot, Fotbollskommittén

Tel: 0910-721200
Mobil: 070-556 79 82
E-post: lennart.enmark@kagedalensaif.se
Ansvarsområde: Ungd

Alexander Lindgren

Ledamot, Fotbollskommittén
Mobil: 070-624 87 91
E-post: kommunfotboll@ssk.ac
Ansvarsområde: Ungd