Tävling

Tävlingskommittén och dess uppdrag

Tävlingskommittén (TK) är tävlingsstyrelse för samtliga av distriktet anordnade tävlingar från 7 år och uppåt.
TK har ett utskott, Disciplinutskottet (DPU) . DPU hanterar bestraffningsärenden som blir följden av en grov utvisning eller avvisning. TK har även en delegerad tävlingsstyrelse bestående av de med ansvarsområde Ungd nedan för tävlingar riktade till åldrarna 7-14 år vilka hanterar som första instans samtliga tävlingsärenden för dessa åldrar. TK hanterar övriga tävlingsärenden.

Kontaktpersoner på kansliet.
Micke Sundqvist
Mikael Karlsson

LEDAMÖTER I TK

Jörgen Ågren

Ordförande Tävlingskommittén, Disciplinutskottet

Mobil: 073-030 74 46
E-post: jagn@robertsfors.se
Ansvarsområde: Mellersta

Peter Dahlberg

Ledamot Tävlingskommittén
Mobil: 070-310 17 44
E-post: pedahl77@hotmail.com
Ansvarsområde: Norra

Ove Lundgren

Ledamot, Tävlingskommitten

Tel: 090-444 32
Mobil: 070-563 16 78
E-post: ove.lundgren@umea.se
Ansvarsområde: Södra

Lennart Enmark

Ledamot, Tävlingskommittén

Tel: 0910-721200
Mobil: 070-556 79 82
E-post: lennart.enmark@kagedalensaif.se
Ansvarsområde: Ungd

Alexander Lindgren

Ledamot, Tävlingskommitten
Mobil: 070-624 87 91
E-post: kommunfotboll@ssk.ac
Ansvarsområde: Ungd

Alexandra Nordh

Ledamot, Tävlingskommitten
Mobil: 070-516 68 68
E-post: aleeex94_@hotmail.com
Ansvarsområde: Ungd

Hans Bergkvist

Ledamot, Tävlingskommittén

Mobil: 070-556 06 74
E-post: hans.berka.bergkvist@gmail.com
Ansvarsområde: Arrangemang