Avsiktsförklaring - förhållningssätt vid byte av förening inom Västerbottens fotbollsföreningar

BAKGRUND

Vid årsmötet 2019 lämnade en förening in en motion gällande hur föreningar ska agera vid byte av förening utanför frimånaden. Västerbotten FFs styrelse togs sig an uppgiften genom att genomföra en enkätundersökning med syfte att lyssna på vad Västerbottens fotbollsföreningar hade för åsikt i frågan. Enkätsvaren sammanställdes och därefter inbjöd Västerbottens FF fotbollsföreningarna till diskussionskvällar i Skellefteå, Umeå samt Lycksele. Efter dessa diskussionskvällar satta Västerbottens FF samman en refernsgrupp med representanter från VFF, RF SISU Västerbotten samt 7 fotbollsföreningar. Referensgruppens uppgift var att utarbeta dokumentet Avsiktsförklaring - förhållningssätt vid byte av förening inom Västerbottens fotbollsföreningar.

Västerbottensfotbollen vill med denna Avsiktsförklaring förbättra samarbetet och dialogen mellan fotbollsföreningar inom Västerbotten. Inom Västerbottensfotbollen ska alla jobba mot samma mål - att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt inom fotbollen.

För att lyckas med dessa intentioner så behöver Västerbottensfotbollen verka för ett gemensamt förhållningssätt där det bygger på ett gemensamt ansvar hos mottagande och avlämnande förening och att kommunikationen genomförs på ett bra och korrekt sätt i en övergångsprocess. Inga övergångar ska ske utan att båda föreningarna har en dialog med varandra! Att som mottagande förening säga nej till en övergång som görs av fel skäl är att ta ansvar.

I detta dokument ges mer information om vad som gäller och hur Er förening ansluter sig till Västerbottensfotbollens Avsiktsförklaring - förhållningssätt vid byte av förening inom Västerbottensfotbollen

Uppgifter på föreningar och kontaktuppgifter till föreningars kontaktpersoner som är anslutna