Idrottslyftet år 2019

All Idrottslyftsmedel för 2019 är utdelade! Förutom Idrottslyftsmedel som är avsatta gällande kommande futsaltränarutbildning.

Västerbottens FF har beslutat att under Idrottslyftsåret 2019 prioritera följande utvecklingsområden:

Föreningsutveckling

Spelarutbildning

Tränar/Ledarkompetens

Nya tävlingsformer

Syftet med Idrottslyft är att hitta nya tränings- och tävlingsformer för att få fler att spela fotboll samt att få fler att spela fotboll högre upp i åldrarna. Västerbottens FF uppmanar föreningar att söka Idrottslyftsmedel till nya idéer för att uppfylla syftet med idrottslyft.

ALLA Idrottslyftsansökningar sker via Idrottslyftsmodulen i IdrottOnLine, även tränar- och domarkurser.

Idrottslyft för tränarkurser beviljas med 50% av kursavgiften. Ansökningarna ska inlämnas senast 1 månad efter genomförd utbildning. Detta gäller tränarkurserna:

Tränarutbildning C

Tränarutbildning B Ungdom

Tränarutbildning A Ungdom

Målvaktstränarutbildning C

Målvaktstränarutbildning B

Futsaltränarutbildning

Idrottslyft för Barn- och ungdomsdomarutbildning medges till 100% av kursavgiften. 50% medges till domarutbildning Steg 1.

Gällande stöd till integrationssatsningar så finns medel inom Västerbottens Idrottsförbund. Kontaktpersoner är Ola Svensson 070- 343 27 45 eller Kajsa Östlund 0730-26 48 78.

VFF vill förvarna om att fotbollens Idrottslyftsmedel 2019 kan vara beviljade under hösten, dvs ansökningar under hösten/vintern kan avslås pga att Idrottslyftsmedel 2019 är slut.

Eventuella frågor kring Idrottslyftet fotboll besvaras av
Lars Lindgren, 070-577 62 63
Mailadress lars@vffboll.ac.se