Föreskrifter/Bestämmelser

Tävlingsbestämmelserna och representationsbestämmelserna har av SvFF reviderats och skrivits om. Förändringen har inneburit att den sammanslagna TB som även innehållit representationsbestämmelser har av SvFF delats i två separata texter, TB och RB. Dessa texter med VFF:s distriktsunika bestämmelser fastslagna på VFF:s Repskap finns under Menyfliken "Tävling" till vänster.
Futsal beskrivs utöver gällande TB och RB i följande föreskrifter.

Föreskrifter för säsongen 2016/17 är ej beslutade, planeras utkomma i oktober