* Katarina Sandberg ny idrottsordförande

Börje Sandgren, Umeå, som i många år basat för Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, och som ingått i Svenska Fotbollförbundets styrelse, lämnade vid idrottsförbundets årsmöte i Skellefteå över ordförandeklubban till Katarina Sandberg, Lycksele.

Hon får följe av fler nyvalda kvinnor i styrelsen, bland annat Åsa Ögren, Umeå, och ska närmast ägna sig åt satsningen med Klubbstugans år 2015, där organisationerna ska besöka så många föreningar som möjligt för att ta tempen på länets idrott.
På stämmorna uppmärksammades självklart även Börje Sandgrens insatser, både av de egna organisationerna likväl som av några specialdistriktsförbunden.
Börje fick dock utmärkelsen hedersordförande och blev även invald till valberedningen.
Nya ansikten i VIF och SISU:s personuniona styrelse är Åsa Ögren, känd från kommunpolitiken i Umeå, Carolina Marklund, tidigare elitfotbollsspelare i Sunnanå SK, Åsa Stocksén-Nilsson, Skellefteå, samt Henric Jakobsson från fotbollen i Vännäs.
Priset som Årets Ledare 2014 gick till Johan Åsberg i Vindelns IF, som på egen hand har bidragit till ett totalt lyft av idrotten i Vindeln.
VIF och SISU:s årsstämmor inleddes genom en föreläsning med Anders Wahlström som fokuserade på hur barn- och ungdomsidrott kan bedrivas bättre.Frågan har varit högst aktuell i media de senaste veckorna, och Anders berättade att diskussionen om drop-outoch tidig specialisering har sett likadan ut sedan 1977. Forskning visar att barn som börjar senare och får hålla på med flera idrotter länge innan man specialiserar sig, ofta kommer längre i sin idrottskarriär. Han bad de deltagande representanterna för länets idrott att ta sig en funderare över vad som skulle kunna göras annorlunda. Och även försöka samverka mer om vad som är bäst för att rekrytera och behålla barn och ungdomar.


Foto: BITTE TORBJÖRNSDOTTER

Åsa Ögren från Umeå, till vänster, byter kommunalpolitiken mot idrottspolitik i VIF och SISU Idrottsutbildarnas styrelse. Katarina Sandberg, Lycksele, tvåa från vänster, tar över ordförandeskapet från Börje Sandgren, Umeå, och följs av Carolina Marklund, Skellefteå, samt Åsa Stocksén-Nilsson, Skellefteå, mot Klubbstugans år 2015.