Nationellt godkänd idrottsutbildning, Fotboll

Fotboll på elitnivå i gymnasieskolan.

För dig som vill kombinera fotboll med gymnasiestudier erbjuder Svenska Fotbollsförbundet, i samarbete med Umeås och Skellefteås kommunala gymnasieskolor, följande alternativ i Västerbotten:

NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning)

  • Skellefteå, 14 platser
  • Umeå, 20 platser

Dessa 34 utbildningsplatser är de enda i länet som är godkända av Skolverket enligt de nya reglerna som kräver samarbete mellan förbund och skolhuvudman. Om du vill veta mer om respektive skola och program kan du gå in på deras hemsida eller kontakta ansvariga i varje kommun.

Umeå Kommun Mer information
Henrik Ragnvaldsson Rektor Dragonskolan 090-162405
Torbjörn Sjögren Samordnare Dragonskolan 090-162453
Monica Svonni Skolansvarig VFF 070-210 31 91
Skellefteå Kommun Mer information
Malin Gustafsson
Gymnasiekontoret 0910-712505
Katarina Söderlund Skolansvarig VFF 0910–736217, 070–2186462