Arbetsplan

Västerbottens Fotbollförbund har av Svenska Fotbollförbundet ett uppdrag att utföra ett antal "Basuppgifter". Utöver dessa tillkommer "Prioriterade uppgifter" samt ett antal "Frivilliga uppgifter".

I VFF:s Verksamhetsplan kan ni läsa om dessa uppgifter samt få en bild över den organisation och bemanning som ligger bakom dessa uppdrag.
Arbetsplan 2017