Arbetsplan

Västerbottens Fotbollförbund består av de föreningar som är verksamma inom länet och är medlemmar inom Svenska Fotbollförbundet. Svenska Fotbollförbundet har tilldelat Västerbottens Fotbollförbund ett antal uppgifter utifrån Svenska Fotbollförbundets "Mål- och strategidokument".

I VFF:s Arbetsplan kan ni läsa om dessa uppgifter samt få en bild över den organisation och bemanning som ligger bakom dessa uppdrag.
Arbetsplan 2019