Futsalkommitté, FUK

Andreas Blomqvist

Ordförande Futsalkommittén

Mobil: 070-600 95 89
E-post: ante7611@gmail.com

Henrik Bergdahl

Futsalkommittén

Mobil: 070-353 80 85
E-post: henrik.bergdahl@ubi.se

Anneli Sundqvist

Futsalkommittén

Mobil: 070-394 24 24
E-post: anneli.sundqvist@telia.com

Annika Zettervall

Futsalkommittén

Mobil: 070-330 88 66
E-post: annika.zettervall@gmail.com