Futsalkommitté, FUK

Andreas Blomqvist

Ordförande Futsalkommittén

Mobil: 070-600 95 89
E-post: ante7611@gmail.com

Ansvarsområde: Adj Tävlingskommittén

Henrik Bergdahl

Futsalkommittén

Mobil: 070-353 80 85
E-post: henrik.bergdahl@ubi.se

Magnus Lönnberg

Futsalkommittén

Mobil: 070-642 95 67
E-post: lonnberg.magnus@gmail.com

Ansvarsområde: Senior, Umeå

Kenny Bränberg

Futsalkommittén

Mobil: 070-582 67 39
E-post: kenny.branberg@gmail.com

Ansvarsområde: Ungdom, Umeå

Anneli Sundqvist

Futsalkommittén

Mobil: 070-394 24 24
E-post: anneli.sundqvist@telia.com

Ansvarsområde: Ungdom, Skellefteå

Mauritz Grendin

Futsalkommittén

Mobil: 070-351 79 31
E-post: mauritz.grendin@hotmail.com

Ansvarsområde: Domare