Domarkommitté, DK

Ansvarsområden:

• rekrytera, utbilda, följa upp och klassificera Fotbolls-, Beach- samt Futsaldomare
• utbilda förenings- och ungdomsdomare
• rekrytera, utbilda och organisera domarobservatörsverksamheten
• föreslå domare för högre stegutbildningar
• utse division 4-domare
• svara för tillsättning och återbud i distriktsserierna samt assisterande domare i herrar division 2 och division 3, damer Elitettan, division 1 samt division 2
• säkerställa behovet av domarinstruktörer
• utse coach för division 4 domare herrar
• utse coach för kvinnliga distriktsdomare
• utse coach för assisterande domare

Jonathan Forsman

Ordförande DK

Mobil: 076-141 67 58
E-post: jonathan.forsman@live.se

Rolf Rundström

Vice ordf. förbundsstyrelsen, vice ordf. DK

Mobil: 070-322 95 10
E-post: gruvan@rgr.nu

Ansvarsområde: Sekreterare

Richard Grad

Ledamot DK

Mobil: 070-364 62 17
E-post: domaregrad@spray.se

Ansvarsområde: Utbildningsansvarig, kontakter Lappmarken

Håkan Gustavsson

Ledamot - DK

Mobil: 070-513 69 30
E-post: hakandgustafsson@hotmail.com

Rakel Bäckström

Ledamot DK

Mobil: 070-241 36 84
E-post: rakelbackstrom@hotmail.com

Ansvarsområde: Coach - damer, kontakter Umeå

Anastasia Oberlauf

Ledamot - DK

Mobil: 072-220 88 68
E-post: anastasia.oberlauf@gmail.com

Ansvarsområde: Coach - damer

Thomas Stenlund

Ledamot DK

Mobil: 070-560 73 61
E-post: thomasstenlund51@hotmail.com

Ansvarsområde: LDO - domarobservationer

Peter Marksén

Ledamot DK

Mobil: 076-774 00 77
E-post: petermarksen@gmail.com

Mauritz Grendin

Ledamot DK

Mobil: 070-3517931
E-post: mauritz.grendin@hotmail.com

Ansvarsområde: Futsal/utbildning, kontakt SVDK, Umeå

Jonny Lundmark

Ledamot DK

Mobil: 070-578 66 11
E-post: johny.lundmark@gmail.com

Ansvarsområde: Futsal/Utbildning, Beach soccer

Ulf Hamrén

Ledamot DK

Mobil: 070-606 91 83
E-post: ulf.hamren@LFvasterbotten.se

Ansvarsområde: Futsal/Utbildning, C4 coach