Förtjänstutmärkelser

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS BESTÄMMELSER FÖR FÖRTJÄNSTUTMÄRKELSER OCH UPPVAKTNINGAR

STANDAR

Kan tilldelas person som nedlagt särskilt stora förtjänster inom den västerbottniska fotbollen.

För att standaret skall utdelas till fysisk person krävs synnerliga skäl.

FÖRTJÄNSTTECKNET I GULD

Kan tilldelas person som tillhört förbundsstyrelsen eller dess kommittéer i minst 25 år, eller person som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i förening i minst 30 år, varav minst 25 år i föreningsstyrelse. Tecknet kan i undantagsfall tilldelas annan person, som inte uppfyller ovan nämnda kriterier men som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i fotbollens tjänst.

Utdelas vid Västerbottens Fotbollförbunds jubiléer eller årsmöten.

FÖRTJÄNSTTECKNET I SILVER

Kan tilldelas person som tillhört förbundsstyrelsen eller dess kommittéer i minst 15 år, eller person som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i förening i minst 20 år, varav minst 15 år i förenings- eller sektionsstyrelse. Tecknet kan i undantagsfall tilldelas annan person som inte uppfyller ovan nämnda kriterier men som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i fotbollens tjänst.

Utdelas vid Västerbottens Fotbollförbunds årsmöten eller föreningars jubiléer.

FÖRTJÄNSTTECKNET I BRONS

Kan tilldelas person som tillhört förbundsstyrelsen eller dess kommittéer i minst 10 år, eller person som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i förening i minst 15 år, varav minst 10 år i förenings- eller sektionsstyrelse. Tecknet kan i undantagsfall tilldelas annan person som inte uppfyller ovan nämnda kriterier men som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i fotbollens tjänst.

Utdelas vid Västerbottens Fotbollförbunds årsmöten eller föreningars jubiléer.

DIPLOM

Kan tilldelas person som tillhört förbundsstyrelsen eller dess kommittéer i minst 7 år, eller person som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i förening i minst 10 år, varav minst 7 år i förenings- eller sektionsstyrelse. Diplom kan i undantagsfall tilldelas annan person som inte uppfyller ovan nämnda kriterier men som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i fotbollens tjänst. Diplom kan också tilldelas förening med minst 10 års fotbollverksamhet.

Utdelas vid Västerbottens Fotbollförbunds årsmöten eller föreningars jubiléer.

Ansökan med fullständig meritförteckning skall vara Västerbottens Fotbollförbund tillhanda senast 30 dagar före tidpunkten för utdelning.

UPPVAKTNINGAR AV FÖRENINGAR ELLER FÖRBUND

STANDAR

Vid förenings eller förbunds 50-årsjubileum utdelas Västerbottens Fotbollförbunds standar samt blommor.

Vid förenings eller förbunds 60-, 70- och 75-årsjubileum, då det förutsätts att jubilaren redan erhållit VFF:s standar, uppvaktar Västerbottens Fotbollförbund med blommor och ett ungdomsledar-stipendium som innebär en landskampsresa. Har föreningen/förbundet ej tidigare erhållit Västerbottens Fotbollförbunds standar uppvaktas med standaret. Alternativ uppvaktning för ett ungdomsledarstipendium är en gåva i motsvarande värde.

Vid förenings eller förbunds 80-, 90-, 100-årsjubileum och sedan vidare med jämna 10 år, då det förutsätts att jubilaren redan erhållit VFF:s standar, uppvaktar Västerbottens Fotbollförbund med blommor och två ungdomsledarstipendier som innebär två landskampsresor. Alternativ uppvaktning för ett ungdomsledarstipendium är en gåva i motsvarande värde.

Vid förenings eller förbunds jubileum som är lägre än 50 år och Västerbottens Fotbollförbund inbjuds till högtiden uppvaktar Västerbottens Fotbollförbund med present i form av blommor eller en present (värde 500 kr - 1 000  kr).

UPPVAKTNING AV FÖRTROENDEVALDA OCH TJÄNSTEMÄN

Uppvaktning av förtroendevalda och tjänstemän i såväl Västerbottens Fotbollförbund med dess olika organ samt föreningar och samarbetande organisationer, som fyller jämna år 50, 60, 70 och så vidare. Västerbottens Fotbollförbunds ordförande beslutar om uppvaktning som sker med blommor/telegram och en present.

Kansliet är ansvarig för att underlag tas fram, d v s en fullständig lista på vilka enligt ovan som fyller jämna år under det pågående året. Listan tas fram i början av varje år.

Ordföranden utser vem som skall genomföra uppvaktningen.

Ansökningshandlingar hämtas från Dokumentbanken och skickas till
Västerbottens Fotbollförbund
Mullbergsvägen 11 B
931 37  SKELLEFTEÅ