Kontrakt Domare

För att utveckla vår organisation och att fortsätta att öka kunskap och spetsa våra domare har vi nu skapat ett kontrakt som kommer att gälla mellan förbundet och våra domare i distriktet.