DOMARARVODEN 2019

Herrserier Huvuddomare Ass. domare
Division 4 855:- 625:-
Division 5 750:- 550:-
Division 6 645:- 475:-
P17 Allsvenskan 855:- 625:-
P17 Div. 1 750:- 550:-
P-16 Nationell 750:- 550:-
Ligacupen U19 855:- 625:-
Ligacupen U17 750:- 550:-
Ligacupen U16 750:- 550:-
Damserier
Elitettan 1420:- 855:-
Division 1 / Svenska Spel F19 Norra 990:- 635:-
Division 2 750:- 550:-
Division 3 645:- 475:-
SM F17 645:- 475:-
DM
Herr & Dam Div 4 herr / Div 2 Dam Div 4 herr / Div 2 Dam
Juniorer 750:- 550:-
Pojk / Flick, 16 645:- 475:-
Intersport Cup 330:- 130:-
13-årscupen 330:- 130:-
Ungdomar / Barn
11 v 11
Juniorer, Div 1 645:- 475:-
Juniorer, Div 2 440:- 220:-
9 v 9
Pojkar / Flickor, Div 3 330:-
Pojkar / Flickor, Div 4 330:-
7 v 7
Pojkar / Flickor, Div 5 200:-
Pojkar / Flickor, Div 6 200:-
Pojkar / Flickor, Div 7 200:-
5 v 5
Pojkar / Flickor, Div 8 130:-
Pojkar / Flickor, Div 9 130:-
Pojkar / Flickor, Div 10 130:-
Mixed, Div 7 130:-
Mixed, Div 9 130:-
3 v 3
Pojkar / Flickor 60:-
Distriktslag/matcher/läger
Distriktslag, 17 år 645:- 475:-
Distriktslag, 16 år 440:- 220:-
Distriktslag, 15 år 440:- 220:-
Distriktslag, 14 år 330:- 130:-
Flarkenlägret 250:-
Matchzonlägret 250:-
SENIORER 7 v 7
Herrar & Damer (en domare) 350:- -
Reseersättning 3,00 kr/km

Domare som åker buss med tex ett fotbollslag äger rätt till reseersättning OM man kan visa upp giltigt kvitto för utlägg av resekostnad.

Ersättning utgår INTE till domare enligt nedan:
* Om domare åker moped, cyklar eller tar sig till fots till match.
* Parkeringsavgifter får ej tas ut.
Dock ska domare i första hand samåka!

Domare som dömer i SvFF:s matcher skall döma i adidas (gäller även AD).

OBS! Samåkning till matcher ett MÅSTE (undantag kan finnas, men måste kunna motiveras).

RESTIDSERSÄTTNING
Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag måste resa
mer än 80 km enkel väg utgår 130 kr
mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr
mer än 200 km enkel väg utgår 250 kr
mer än 250 km enkel väg utgår 400 kr
mer än 400 km enkel väg utgår 500 kr

Om domaren måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår ett restidsarvode på 130 kr. Med enkel väg avses kortaste resväg mellan domarens k´bostad och arenan.

Avståndet mellan orterna regleras genom KAK:s avståndstabell i de fall den går att tillämpa.

RESEKOSTNADSERSÄTTNING
Resekostnadsersättning utgår för resa mellan bostad och arena med 3.00 kr/km inklusive passagerare, denna ersättning kan komma justeras under pågående avtalsperiod.

Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt.

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJANST
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

TRAKTAMENTE
Traktamente utbetalas inte i distriktstävlingar.

DOMARE I FLERA MATCHER I RAD
Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast ett restidsarvode (om ovanstående villkor uppfylls) och endast en reseersättning. Arvode utgår i förhållande till antalet matcher.

CUPMATCHER OCH KVALSPEL
Vid cuper och kvalspel, med tillstånd från eller anordnade av distriktsförbundet, utgår arvode efter högsta lagets serietillhörighet, dock högst Herrar div IV-arvode resp damer div II.

MATCHTYPER
Det finns två typer av matcher; tävlingsmatcher och träningsmatcher.

Tävlingsmatcher:
Med tävlingsmatch avses match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Vid dessa utgår ersättning enligt ovan.

Träningsmatcher:
Med träningsmatch avses match som inte ar tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt följande:

Ensam domare erhåller 75 procent av den ersättning som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch. Domarteam erhåller 50 procent av den ersättning som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.

I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden for ordinarie seriespel, dvs. nar serien val har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för tävlingsmatch.

Vid träningsmatcher ar det högsta lags serietillhorighet som avgör ersättningens storlek.

INSTÄLLD ELLER WO-MATCH
När match ställs in eller W.O. lämnas under matchdagen, utgår restidsarvode med 130 kr till domaren oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan. Om domaren infunnit sig på matchplatsen utgår även resekostnadsersättning och restidsersättning. Restidsersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch.

UTBETALNING AV ERSÄTTNING
l de fall SDF tar över ansvaret och garanterar domaren ersättning får ersättningen utbetalas till domarens konto inom i varje SDF överenskommen tid. Det rekommenderas att ersättningen ska finnas tillgänglig på domarens konto senast sex kalenderdagar efter matchen. Föreningen bestämmer i detta fall betalningssätt; kontant, konto eller swish, ifall inte särskild överenskommelse finns om annat mellan parterna. Om förening inte betalar inom sådan överenskommen tid ska SDF betala ersättningen till domaren och sedan i sin tur kräva föreningen på denna ersättning.
Om det inte finns en överenskommelse enligt första stycket, ska betalning alltid ske i samband med matchen.

UTVECKLING
Parterna är överens om att vid lämpligt tillfälle efter varje spelsäsong träffas för att diskutera olika utvecklingsfrågor med anknytning till förevarande avtal.
Sammankallade till dessa möten är SDF.

DISTRIKTSKONTAKTER
Parterna är överens om att varje SDF skall kalla respektive distriktsdomarorganisation till årliga förhandlingar beträffande övriga arvoden och ersättningar som inte regleras i detta avtal.

TVIST
Tvist om innehållet i detta avtal får inte hänskjutas till avgörande av allmän domstol utan skall prövas av Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd.