Ansökan domarutbildning barn- och ungdomsfotbollen

Ansökningsformulär

Domarutbildning för 3v3/5v5/7v7-fotboll under 3 timmar, pris: 3 000 kr, max 24 deltagare
Domarutbildning för 9v9-fotboll under 6 timmar, pris: 5 500 kr, max 24 deltagare
Västerbottens FF beviljar Idrottslyft för denna domarutbildning.
Respektive förening står för utbildningslokal och fika.

I utbildningen ingår en avslutande praktikdel på 60 minuter.
Denna praktikdel är inte tvingande då vi vet att det finns de som saknar sådan möjlighet under våren men det rekommenderas starkt att man genomför en praktikdel. I ansökan anger man om man har tillgång till att genomföra praktikdel.

För att genomföra utbildningen skall föreningen tillhandahålla:
- Lokal med tillgång till Projektor samt Internetuppkoppling
- Anteckningsmaterial till deltagarna

Om ni vill ha mer än en utbildning, d.v.s. att ni har fler än 24 deltagare eller vill ha båda utbildningarna, får ni skicka ansökningan för varje grupp.

När ni skickat in ansökan nedan kommer vi att återkoppla till er med det datum samt starttid det blir (om ni har flera datum möjliga) och vem som kommer att hålla i utbildningen samt dennes kontaktuppgifter.

Utbildning vi vill ha:
Tillgång till praktiklokal: