Spelarutbildare, SU

Spelarutbildarens uppdrag är:

Följa upp de spelare (som inte tillhör förening som spelar i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan) i åldersgrupperna 15 - 19 år som ingår i SvFF´s 40-grupper för flickor respektive 60-grupper för pojkar som finns inom distriktet.
Att följa upp innebär att:
- Genomföra utvecklingssamtal tillsammans med spelarens tränare i föreningen samt skolinstruktör.
- Genomföra träningsbesök samt observera en match där besöken även innefattar ett samtal med spelaren och tränaren angående spelarens utveckling.

Rapportera spelarens utveckling till berörd Ungdomsförbundskapten.

Planera innehåll för Utbildningsläger verksamheten.

Delta vid Norrlandslägret, Utvecklingslägret samt de regionala lägren.

Föra ut budskap från SvFF angående nyheter inom spelarutbildning till länets Distriktskaptener samt till ungdomstränare.

Torbjörn Nordström

Mobil: 070-343 22 99
E-post: tobba@vffboll.ac.se