Spelarutbildare, SU

Spelarutbildarens uppdrag är:

Följa upp de spelare (som inte tillhör förening som spelar i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan) i åldersgrupperna 15 - 19 år som ingår i SvFF´s 40-grupper för flickor respektive 60-grupper för pojkar som finns inom distriktet.
Att följa upp innebär att:
- Genomföra utvecklingssamtal tillsammans med spelarens tränare i föreningen samt skolinstruktör.
- Genomföra träningsbesök samt observera en match där besöken även innefattar ett samtal med spelaren och tränaren angående spelarens utveckling.

Rapportera spelarens utveckling till berörd Ungdomsförbundskapten.

Planera innehåll för VFF-läger verksamheten.

Delta vid Flarkenlägret, Norrlandslägret, Utvecklingslägret samt de regionala lägren.

Föra ut budskap från SvFF angående nyheter inom spelarutbildning till länets Distriktskaptener samt till ungdomstränare.

Torbjörn Nordström

Mobil: 070-343 22 99
E-post: tobbanordstrom@hotmail.com